کنفرانس های داخلی

num Conference Title Date City
1 کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران 2015-03-03 مشهد
2 بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 2015-03-03 مشهد
3 بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران 2015-03-03 مشهد
4 دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران 2014-02-01 کرمان بم
5 هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 2012-03-06 تهران
6 شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 2011-03-08 تهران
7 دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده 2010-12-29 مشهد
8 پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران 2010-02-20 تهران
9 چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 2009-03-10 تهران
10 اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار 2009-03-03 لاهیجان
11 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering, IEEE Computer Society 2008-12-20 تهران
12 اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده 2008-11-19 مشهد
13 2th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems-ISFS2008 2008-10-29 تهران
14 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image processing 2008-10-04 تبریز
15 سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش 2007-11-27 مشهد

 

International Conference

1 کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند 2015-12-13 تهران
2 International Conference on Computer and Knowledge Engineering 2015-10-29 مشهد
3 Industrial Electronics and Applications (ISIEA), 2013 IEEE Symposium on 2013-09-22 Kuching
4 کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی 2012-09-05 سمنان
5 Electrical Engineering (ICEE), 2012 20th Iranian Conference on 2012-05-15 تهران
6 Sixth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications 2011-10-26 Barcelona
7 ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering 2011-10-13 مشهد
8 2011 International Conference on Network Communication and Computer (ICNCC 2011) 2011-03-21
9 Telecommunications (IST), 2010 5th International Symposium on 2010-12-04 تهران
10 Software Technology and Engineering (ICSTE), 2010 2nd International Conference on 2010-10-03 San Juan, PR
11 The Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence 2010-08-25 Suzhou
12 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 2010-05-11 اصفهان
13 IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing 2010-05-05 modena
14 Wireless Pervasive Computing (ISWPC), 2010 5th IEEE International Symposium on 2010-05-05
15 International Conference on Intelligent systems, Modelling and Simulation 2010-01-27 Liverpool
16 6th International ISC Conference on Information scurity and Cryptology 2009-09-07
17 ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 2009-09-07 اصفهان
18 11th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks-EANN 2009 2009-08-27 London
19 ICAI\’09 – The 2009 International Conference on Artificial Intelligence 2009-07-13 Las Vegas, Nevada
20 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing 2008-11-04
21 2nd Asia International Conference on Modeling & Simulation 2008-05-13 KualaLumpur, Malaysia
22 11th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2007-06-29
23 Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications-CIMSA 2007 2007-06-27
24 Computing & Informatics, 2006. ICOCI ’06. International Conference on 2006-06-06
25 هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران 2002-02-26